Waarom maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Omtrent communicatie werkt graag samen met organisaties die iets willen betekenen. Organisaties die aandacht hebben voor mens, milieu en maatschappij en dus doen aan ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO). In deze blog leggen we u uit wat deze vorm van ondernemen inhoudt.

MVO is de nieuwe norm

Uit onderzoek is gebleken dat de consument maatschappelijk en duurzaam ondernemen steeds belangrijker vindt. Bedrijven en organisaties gaan mee in deze vraag en zoeken naar manieren om hun bedrijfsvoering hierop aan te passen. De overstap van een traditionele naar een maatschappelijk verantwoorde onderneming is echter niet zomaar gerealiseerd. Maatschappelijk verantwoord ondernemen is meer dan op de fiets naar het werk komen of zuinig zijn op het printpapier. Het omvat veel meer dan dat.

People, plant en profit

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen staan drie kernwaarden centraal: People (mensen), planet (milieu) en profit (economie). Het uitgangspunt bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is om tussen deze waarden een goede balans te vinden.

1. People:
Bij people draait het om het welzijn van de medewerkers van het bedrijf en van de maatschappij als geheel. Hieronder vallen bijvoorbeeld: medezeggenschap, interne communicatie maar ook werkgelegenheid en onderwijs.

2. Planet:
Bij planet draait het om de milieueffecten die het bedrijf veroorzaakt. Hoe milieuvriendelijk is bijvoorbeeld het productieproces? Welke materialen worden gebruikt? Wordt er energie bespaard? Enzovoorts.

3. Profit:
Winst maken is essentieel om als bedrijf te kunnen groeien. Duurzame ondernemers kijken echter verder dan hun winstneus lang is. Het gaat er niet alleen om wat er onder de streep overblijft, maar ook om kwaliteit, reputatie en innovatie.

Overstappen op MVO

Om MVO op een goede manier toe te passen zal het geïntegreerd moeten worden binnen alle bedrijfsprocessen van uw bedrijf of organisatie. Stel daarom vooraf een strategie op en bedenk per ‘P’ meetbare doelstellingen (in 2016 verminderen we ons energieverbruik met 20%). Meet vervolgens regelmatig de voortgang en stel het plan waar nodig bij.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een bewustwordingsproces. Medewerkers moeten zich het MVO-beleid eigen maken. Openheid en transparantie over de MVO-beslissingen zijn vereist om dit te bewerkstelligen. Alleen dan kan MVO opgenomen worden binnen de bedrijfscultuur.

Een beter imago dankzij MVO

Als maatschappelijke verantwoorde onderneming wilt u uitstralen dat u verantwoord bezig bent. Dit draagt namelijk bij aan een beter imago van uw bedrijf of organisatie. Wat u hiervoor nodig heeft is een goed en eerlijk verhaal. Een verhaal dat laat zien wat de baten zijn van uw MVO-beleid, raakt consumenten en maakt uw product en bedrijf onderscheidend.

Mogelijkheden bespreken?

[recaptcha]

Neem direct contact op

Arjan van Rheenen
Strategisch adviseur
M. 06 421 43 443
E. a.vanrheenen@omtrentcommunicatie.nl